Projects

Volta kvartali detailplaneering

Volta kvartali detailplaneeringuga kavandatakse endine Volta tööstuskvartal ümberstruktureerida vastavalt 2007. aastal läbiviidud ideekonkursi võidutööle, mille autoriks on Soome arhitektuuribüroo AW² arhitektid. Selle järgi on piirkonda võimalik rajada terviklikult läbimõeldud elu- ja ärikeskkond. Elukeskkonna loomisel on tähelepanu keskendatud avalikult kasutatava pinna kvaliteedile, parkimise korraldamisele, rohelise rekreatsiooniala loomisele ja turvalise ümbruskonna tagamisele. Planeeringulise lahenduse idee põhineb planeeringuala tsoneerimisel. Volta kvartal on tsoneeritud erinevateks tsoonideks kasutusotstarvete järgi ning arvestades olemasolevat ning kavandatavat infrastruktuuri nii, et kvartali äärealadele tänavate äärde on paigutatud kaubanduspinnad ja äritegevus ning kvartali keskele on organiseeritud elukeskkond koos korterelamute ja pargialaga.