Ettevõttest

Tegevusalad

ConArte OÜ on 2009. aastal loodud terviklahendusi pakkuv projekteerimisbüroo. Meie tegevusaladeks on:

Tegevusload

Omame tegevuslubasid:

  • Muinsuskaitseameti poolt väljastatud tegevusluba 678/2012 ajaloomälestised, ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt

Arhitektuuri ja inseneri erialane vastutuskindlustus summas 250 000€, ERGO Kindlustuse AS. Projekteerimiseks kasutame litsenseeritud CAD programme AutoCAD 2011-2012; MagiCAD; Civil 3D; ArchiCAD

 

Registreeringud

Meil on majandustegevuse registris (MTR) projekteerimistööde teostamiseks alljärgnevad registreeringud:

  • Teede liikluskorralduse projektide tegemine, ELK000066
  • Tee ehitusprojekti koostamine, EEP003302
  • Tee ehitusprojekti ekspertiisi tegemine, EPE001010
  • Ehitusgeoloogilise (geotehnilise) uuringu tegemine, EEG000314
  • Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine, FPR000323
  • Elektripaigaldise projekteerimine ja elektripaigaldise projekti ekspertiisi tegemine, TEL001980
  • Ehitusprojekti koostamine, EEP001726
  • Ehitusprojekti ekspertiisi tegemine, EPE000535
  • Üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve, EEO002049

Kvaliteedi juhtpõhimõtted

Meie eesmärkideks on tagada meeldiv suhtlus klientidega, kliendi soovidele ja vajadustele vastava projekti koostamine, mis vastaksid Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja standarditele. Meie projektid peavad arvestama head tava, üldinimlikke ja esteetilisi väärtusi ning jätkusuutlikku arengut.

Kvaliteetse teenuse osutamisel edu saavutamiseks oma tegevuses tugineme järgnevatele aspektidele:

nõuetele vastavus: Projektide juhtimises, projekteerimis- jt protsesside teostamises juhindume õigusaktidest, kehtivatest normidest ja headest projekteerimistavadest, lähteülesannetest, klientide jm huvipoolte soovidest ja ootustest.

teostuse kvaliteetsus ja kindlustunne klientidele: Soovime anda tellijale kindlustunde selles, et oleme suutelised enda kanda võtma kliendi kõigi konkreetse projektiga seotud küsimuste lahendamise, tehes seda kvaliteetselt ja tähtaegselt.

 

kohanemis- ja arenemisvõime: Pöörame kõrgendatud tähelepanu personali kvalifikatsiooni, professionaalsuse ning kvaliteedialase teadlikkuse pidevale tõstmisele. Loome nii ettevõttesiseses kommunikatsioonis kui dialoogis ettevõte-klient tingimusi ettevõtte pidevaks arenguks, rakendame mittevastavuse vältimise protsesse, analüüsime kliendi vajaduste ja ootuste muutumist.

 

Meeskond

Tiina Vilberg

Tiina Vilberg

Juhatuse liige / diplomeeritud teedeinsener

+372 6651 444

+372 520 9928

tiina@conarte.ee

Egni Muuga-Põld

Egni Muuga-Põld

Juhatuse liige

+372 6651 444

egni@conarte.ee

Aave Hommik

Aave Hommik

Büroo assistent

+372 6651 444

aave@conarte.ee

Arno Aadma

Arno Aadma

Projektijuht-peakonstruktor / volitatud ehitusinsener

+372 6651 444

arno@conarte.ee

Jevgeni Tšistjakov

Jevgeni Tšistjakov

Projektijuht-konstruktor / diplomeeritud ehitusinsener

+372 6651 444

jevgeni@conarte.ee

Raido Roosnurm

Raido Roosnurm

Arhitekt-tehnik

+372 6651 444

raido@conarte.ee

Urmas Paul

Urmas Paul

Arhitekt / volitatud arhitekt

+372 6651 444

urmas.paul@conarte.ee

Helen Leiger

Helen Leiger

Maastikuarhitekt-projektijuht / ruumilise keskkonna planeerija

+372 6651 444

helen@conarte.ee

Mari-Helen Prinzmann

Mari-Helen Prinzmann

Maastikuarhitekt

+372 6651 444

marihelen@conarte.ee

Peep Urb

Peep Urb

Arhitekt / volitatud arhitekt

+372 6651 444

peep@conarte.ee