Projects

Toom-Kuninga 15, 17, 17a, 19 ja 21 kinnistute hoonestuse arhitektuurikonkurss

Asukoht: Toom-Kuninga 15, 17, 17a, 19 ja 21, Tallinn
Tellija: AS YIT Ehitus
Brutopind kokku: 19 528 m²
Kutsutud konkurss: 2014

Konkursiga käsitletav ala asub küllaltki vaadeldavas kohas ja omab suurt mõju linnaruumi kujundamisel ja korrastamisel. Sobiliku linnaehitusliku lahenduse saavutamiseks on hoonete kõrgused jaotatud kaheks: Toom-Kuninga tänava äärne 4-korruseline maht kõrvuti kõrgema staadionipoolse kuni 9- korruselise mahuga.  4- korruseline maht samastub Toom-Kuninga tänaval olemasolevate hoonetega ja kõrgem maht suhtleb Rahandusministeeriumiga, mis üheskoos määratlevad täpsemalt kahe kõrgema mahu vahele jääva staadioniala. Oma funktsioonide poolest on hooned jagatud kolmeks. Kõige all on parkimine. Parkimise peal on äripinnad, mille peal omakorda rohkem privaatsust vajavad elupinnad. Sellest tulenevalt loob astmeline hoonestus mitu ’’tänava’’ tasapinda. Esimene ja kõige vahetum on Toom-Kuninga tänava tasapind. Sealt pääseb hoonealusesse parklasse ja see on silmakõrguselt otse vaadeldav. Teine tasapind – äritänav, tekib parkimiskorruse peale ja moodustub avalikkusele suunatud äripindadest. Antud tasapinnale on lihtne ligipääs kõigil. Kolmandaks tänavapinnaks on katuseterrassid, mis on vastand avalikule äritänavale. Pakutava arhitektuurse lahenduse mõte on mitmekesistada hoonestust, sealjuures tekitamata liigset müra, panna erinevad fassaadid dialoogi ümbritsevaga. Madalamad hooneosad on kaetud tumeda tellisega, kõrgemad hoonemahud heleda fassaadiplaadiga.