Projects

Tohvri hooldekodu juurdeehitus

Asukoht: Hindu, Emmaste Vald, Hiiu maakond
Tellija: Emmaste Vallavalitsus
Brutopind: 1587 m²
Hoolealuste arv: 52
Valminud: 2013

Hoone üldkontseptsiooniks on mugav ja funktsionaalselt kulgev ühekorruseline ehitis. Juurdeehitus on funktsionaalne jätk olemasolevale hooldusasutusele. Planeeringuga on paigutatud käiguteed ja eluruumid nii, et kõigil oleks võrdne võimalus hoones liikuda. Peamine liikumiskoridor on paigutatud hoone keskele. Hoolekanderuumid (protseduurid ning massaaži kabinet) on paigutatud selliselt, et mõlemast hoonest – nii projekteeritavast kui ka olemasolevast, oleks võimalikult võrdne teekond. Arvestades erihooldusega patsientide liikumisvõimet, on nende ruumid paigutatud olemasoleva hoone lähedale. Hooldatavad on paigutatud kagu-edela suunalistesse blokkidesse nii ühe-kui kahekohalistesse tubadesse. Majutustubadele võimalikult lähedale on paigutatud hügieeniruumid ning elutoad sotsiaalseks tegevuseks.