Projects

Tartu Waldorfkeskuse kompleksi arhitektuurikonkurss

Korraldaja: Tartu Vaba Waldorfkooli Selts
Asukoht: Kasarmu tn 11, Tartu
Arhitekt: Conarte OÜ, Trilog Studio OÜ
Brutopind: 6934 m²
Ehitusalune pind: 2865 m²
Konkurss: 2012 (ostupreemia)

Tartu Waldorfkeskuse kompleksi kontseptsiooni aluseks on terviklik ja kasutajat inspireeriv keskkond. Keskuse erinevad funktsioonid ja väliala moodustavad ühtse ning orgaaniliselt hästi omavahel ja ümbrusega sobiva arhitektuurikoosluse. Ehitusvorm, materjalid ja reljeef väljendavad hoonele iseloomulikku kasutusotstarvet. Uute hoonete mahud järgivad orgaanilise arhitektuuri põhimõtteid, vastavad kaasaegse õppekeskkonna tingimustele ja on linnaruumi rikastavad. Krunti ühendavaks elemendiks on seda läbiv kagu-loodesuunaline peatelg, mis seob omavahel kõiki erineva funktsiooniga tsoone. Selle äärde jäävad nii aktiivsed (mängualad, spordiväljakud ja jooksurada) kui ka passiivsemad tsoonid (puhkealad pinkidega, iluaiad). Hoonete mahud on orienteeritud ilmakaarte suhtes selliselt, et kasutada ära maksimaalselt päikeseenergiat. Aktiivset päikeseenergiat kasutatakse ära koolihoone saali katusel paiknevate päikesepaneelidega, mille abil kogutud energiaga soojendatakse tarbevett. Kolmandik hoonete katustest on murukatus, mis suurendab isolatsiooni ning filtreerib ning salvestab vihmavett, vähendades vihmavee kanaliseerimist. Kõik hooned on kavandatud passiivmaja standardi järgi.