Projects

Lehe 48 / Tedre 53 detailplaneering

Asukoht: Lehe48/Tedre 53, Tallinn
Tellija: Eraisik
Planeeritava maa-ala suurus: 5000 m²
Hoonestuse brutopind kokku: 4820 m²
Korterite arv kokku: 28
Projekt: 2011-2013

Planeeringuga on kavandatud Lehe tn 48 / Tedre tn 53 krundile 2 korterelamut. Hooned on kavandatud kõrguslikult astmelistena. Planeeritud hooned on kavandatud maksimaalselt 3-korruselisena, kõrgusega 11 m, mis langeb Lehe tn suunal 2-korruseliseks kõrgusega 9,5 m. Korterelamud on tinglikult jagatud kaheks erinevat tüüpi korterelamuks: ühe trepikojaga korterelamu ja korterid, millel on omaette sissepääsud õuealalt. Kahekordse osa puhul on tegemist suuremate korteritega, mis asuvad hoones läbi kahe korruse, võimalusega rajada ka katuseterrass. Parkimine on valdavalt kavandatud pooleldi maa-alusena. Planeeritavale krundile on ettenähtud 2 eraldi hoonestusala. Hoonestusalade asukohtade valikul on lähtutud põhimõttest tagada naaberkinnistute võimalikult suur privaatsus, kuid samas moodustada ka kavandatud hoonestusele privaatne ja mõnus õueala.