Projects

Filtri tee ja Masina tn vahelise kvartaliosa detailplaneering

Asukoht: Filtri tee, Juhkentali ja Masina tn, Tallinn
Tellija: Eesti Kaitseministeerium
Planeeritava maa-ala suurus: 12,95 ha
Hoonestuse brutopind kokku: 63 595 m²
Projekti algus: 2012

Planeeritav ala, suurusega 12,95 ha asub Kesklinnas, Filtri tee ja Masina tänavavahelises kvartalis. Kvartaliga piirnevatel aladel on segahoonestus. Seal paikneb elamuid, ärihooneid ja tootmishooneid. Planeeritava ala lähiümbrus on linnaehituslikult mitmekesine. Uushoonestusena on kavandatud kaitseministeeriumi 3-korruseline peahoone ning 2-korruseline külastushoone, kaitseministeeriumi ja kaitseväe allasutuste 2-korruseline administratiivhoone ning perspektiivne 2-korruseline administratiivhoone. Ajaloolise 2-korruselise kasarmuhoone kõrvale on kavandatud riigikaitselistele allasutustele uus 6-korruseline administratiivhoone.