Projects

“Võsukese” lasteaed

Asukoht: Laste tn 5, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Tellija: Rae Vallavalitsus
Brutopind: 3111 m²
Rühmade arv: 12
Valminud: 2015

Projekteeritavas hoones on 12 rühmaruumi, mis jagunevad kolme neljasesse plokki, millel on eraldi sissepääs ning on omavahel ühendatud võimalikult optimaalse ruumikasutusega. Hoone projekteeritakse kehtivatest nõuetest soojapidavamate piirdekonstruktsioonidega. Eesmärgiks on madala energiatarbega hoone. Asendiplaani kontseptsioon arvestab lasteaiale püstitatud standardnorme, et tagada ligipääs lastevanematele, kuid samal ajal koondada mänguväljakud turvaliselt hoone varju ja eemale sõiduteest. Hoone peasissepääs ja teenindusala jääb Laste tänava poolsele küljele. Lisaks sellele on igast rühmaruumist tagatud väljapääsud hoone külgedele, kus paiknevad rühmade mänguväljakud. Mänguväljakute vormiline kontseptsioon järgib sisekujunduselementide mustrit. Hoone arhitektuurikäsitlus on lihtne ja ümbritsevat hoonestust arvestav. Hoone mahule on kergust antud selle liigendamisega nii erinevate fassaadimaterjalide kui ka katuseräästaste abil. Madalaid hoolduskulusid silmas pidades, on domineerivaks viimistlusmaterjaliks värvitud betoon, millele on aktsenti antud struktuurse patineeritud betoonpinnaga. Tagasihoidlik välisviimistlus, kui ka ruumilahendus on tingitud hoone funktsiooni võimaliku muutumisega algkooliks.