Projects

Viljandi laululava konkurss

Asukoht: Talli 2, Viljandi
Tellija: Viljandi Linnavalitsus
Arhitekt: Conarte OÜ, Trilog Studio OÜ
Konkurss: 2012
Astmestiku alune pind: 480m2
Kaarealune pind: 750m2
Ajutine varikatus: 1000m2
Tantsuplats: 1100m2
Abihoone brutopind: 374m2

Lauluväljaku kontseptsiooni loomisel on arvestatud koha eripäraga ja selle tundlikkusega uute hoonete suhtes. Lahendust toetab konkursi tingimustega kooskõlas olev detailplaneering. Ühtlasi on rekonstrueerimisel arvestatud laululava vahetu keskkonnaga. Seda järgides on säilitatud laulukaare, astmestiku, tantsuväljaku ja pealtvaatajate ala algupärane asukoht. Traditsioonilisele lauluväljakule on uut hingamist antud huvitavate tehniliste võtete ja materjalide kasutamisega, mis kaasajastab kombekohase rahvakogunemiskoha. Lauluväljaku laulukaare ja astmestiku aluseks on traditsiooniline vorm, mille raskepärast mõju on muudetud õhulisemaks ehitustehniliste võtete ja arhitektuursete lahendustega. Uue lahendusena muutuvad läbipaistvamaks kaare küljed ja avatuks jääb harilikult suletud laululava tagasein, mis jätab avatuks vaate Katariina kabeli vundamendi alalt lauluväljakule. Ajutine varikatus on lahendatud kangaskonstruktsioonina, mis kaitseb otsese päikesevalguse ja vihma eest ning katab suurema osa publiku istumisosast. Post-tross süsteem annab varikatusele samuti visuaalselt kerge ilme ning vajadusel on võimalik hooaja lõppedes lisaks kangale eemaldada ka postid.