Projects

Tallinna Rabarübliku lasteaia rekonstrueerimine ja laiendamine

Asukoht: Raba tn. 10, Tallinn
Tellija: Tallinna Linnavaraamet
Brutopind: 2416 m²
Rühmade arv: 8
Projekt valminud: 2020

Olemasoleva hoone rekostrueerimine ja laiendamine 8-rühmaga lasteaiaks. Rekonstrueeritavasse hooneossa paigutati 6 rühma ning juurdeehitusse 2 rühma. Vastavalt lasteaia ruumiprogrammile on iga rühmaruumi juurde planeeritud pesuruum koos WC-dega. Kõikide rühmade riietusruumid on paigutatud hoone esimesele korrusele. Lasteaia 8-st rühmast 6 on tavarühmad (24-le lapsele), üks on sõimerühm (16 last) ja üks liitrphm (20 last).

Rekonstrueeritava hoone arhitektuurne välisilme on lihtne ja funktsionalistlik. Nii olemasolev kui juurdeehitav hooneosa on kaetud krohviga. Hoonega külgnevad evakuatsioonitrepid on ümbritsetud vertikaalse puitribidega.