Projects

Rapla riigigümnaasiumi arhitektuurivõistlus

Asukoht: Kooli tn 8, Rapla linn
Hankija: Rapla vallavalitsus
Brutopind kokku: 3255 m²
Konkurss: 2016

Rapla riigigümnaasiumi hoone on oma idee püstituselt vana ja uue sümbioos. Olemas on ajalooline neoklassitsistlik  3-korruseline kaldkatusega koolimaja, 20. sajandi esimese poole ehituskunsti näidis.

Uus ja vana koolihoone moodustavad ühtse funktsioneeriva terviku, uus kasvab vanast välja ja toimub omavaheline sisuline  põimumine. Uus osa koolihoonest ei muutu dominandiks, vaid kontakteerub olemasolevaga, täiustades seda. Uus ei kopeeri vana ja mõlemad hoonemahud jäävad oma ajastutesse. Arhitektuuri lahenduselt on uus maht neofunktsionalistlik, püüdes jääda vormikeelelt tagasihoidlikuks. Käesoleva võistlustööga on pakutud nägemus, milline võiks olla antud kontekstis kaasaegne ja kreatiivne õpikeskkond, mis on sümbioos uuest ja vanast.