Projects

Paldiski mnt 120

Asukoht: Paldiski mnt 120, Haabersti linnaosa, Tallinn
Tellija: OÜ Capsella Consult
Planeeritava maa-ala suurus: 1,7 ha
Hoonestuse bruotpind kokku: 15 370 m²
Projekt valminud: 2017

Käesoleva detailplaneeringuga on planeeringualale kavandatud uus hoonestus, mis sobiks Pikaliiva asumisse. Hoonestusala valikul on arvestatud, et uushoonestus ulatuks Pikaliiva struktuurplaanis ette nähtud ehitusjooneni – ehitusjoon asub kvartalis Pikaliiva tänava poolsel kinnistu piiril.

Positsioon 1 krundile on kavandatud kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ja väikesel määral äripindade ehitamine. Hoonete maksimaalne lubatud kõrgus maapinnast on kuni 15,0 meetrit, maksimaalne maapealne ehitusalune pind 4250 m2. Maapealne hoonestus jaguneb korterelamuteks ja äripindadeks. Kavandatud on 179 korterit, 90 1-2 toalist ja 89 3-4 toalist korterit. Planeeritud suurim maapealne suletud brutopind on 15 370 m2.

Krundil määratud hoonestusalad on kinnistu osa, kuhu on lubatud rajada hooneid ehitusõigusega lubatud mahus. Detailplaneeringu joonistele on kantud ehitusõigusõigusest suurem hoonestusala võimaldab hoonete projekteerimisel vabamalt valida hoonete asukohta ja kuju.