Projects

Nõmme Päästekomando hoone rekonstrueerimine

Asukoht: Jaama tn 4 / Kõver tn 4, Tallinn
Tellija: Riigi Kinnisvara AS
Brutopind: 1670 m²
Projekt valminud: 2017

Olemasolev päästekomando hoone on 4-kordse torniga valdavalt kahekorruseline ja osaliselt keldriga hoone, mis on ehitatud erinevatel etappidel. Suurem osa hoonest on ehitatud kivi- ja raudbetoon konstruktsioonis, väiksem vanem osa puitkonstruktsioonis. Katusekandjad on puidust, plekist viilkatus. Hoone on oma kujult sopiline ning koos kinnistul paikneva abihoonega moodustuvad nad sisehoovi. Krunti piirab põhjast hoonestatud Jaama tn 2 kinnistu, idast Jaama tn, lõunast ja läänest Kõver tänav. Kinnistul paikneb lisaks peahoonele abihoone (ladu/ garaažid). Rekonstrueeritava hoone põhjakülg ehk olemasolev tulemüür on vahetult vastu Jaama tn 2 naaberkinnistu hoone välisseina.

Jaama tn 4 kinnistu ei asu miljööväärtuslikul alal ja krundil asuv hoone ei ole arhitektuurimälestis. Sellegipoolest on Nõmme päästekomando funktsionalistlik arhitektuuristiil Nõmme linnaosale iseloomulik, hoone on end linnaruumis kehtestanud ning sobib keskkonda, seetõttu oli projekti eesmärgiks järgida olemasolevat arhitektuurikeelt ning uusi elemente lisada minimaalselt. Hoone on laienenud vaid sisehoovi osas ning tänavapoolsed fassaadid on säilitanud esialgse mahu.

Juurdeehitused on üritanud järgida olemasolevat fassaadi nii katusekalde, akende suuruse, rütmi, kui ka aknaruutude jaotise osas. Tänava poolt on muutunud ainult peasissepääs – lammutatud on olemasolev 1930.ndate funktsionalistlikule stiilile üldprintsiipides omane, kuid 1988. aastal projekteeritud kumer sissepääs, millel on mõjutusi ka tolleaegse juurdeehitamise ajal levinud postmodernistlikust stiilist. Suurema ja avarama fuajee eesmärgil on asendatud kumerad seinad täisnurkse klaasitud mahuga, mis on levinud element nii 1930ndate kui ka tänapäevases funktsionalismis.