Projects

Estonia pst 6

Asukoht: Estonia pst 6, Tallinn
Tellija: Tallinna Haridusamet
Planeeritava maa-ala suurus: 1,27 ha
Hoonestuse brutopind kokku: 14520 m²
Projekt valminud: 2017

Planeeritud maa-ala asub Tallinna Kesklinnas Estonia puiestee ja Georg Otsa tänava nurgal. Planeeringuala asub kvartalis, kus asuvad Tallinna Reaalkool, Tallinna Inglise Kolledž ja Tallinna Kesklinna Põhikool. Kvartalis asuvad ka kaks koolivõimlat, ujula ja staadion, Tallinna Keskraamatukogu ning Tallinna kohtumaja.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli määrata Estonia pst 6 kinnistule ehitusõigus olemasolevale koolihoonele kuni 4 maapealse korrusega ja 1 maa-aluse korrusega uushoone ja Estonia pst 6a krundile uue alajaama ehitamiseks ning täpsustada planeeritud alale jäävate kruntide kasutamise tingimusi.