Projects

Toom-Kuninga 17, 17a, 19 ja 21 kinnistute hoonestuse arhitektuurikonkurss

Asukoht: Toom-Kuninga 17, 17a, 19 ja 21, Tallinn
Tellija: Metro Capital
Brutopind kokku: 15 067 m²
Kutsutud konkurss: 2015

Hooneterühma arhitektuurse lahenduse üheks lähtekohaks on ümbritsev keskkond – Uue Maailma asum. Pidades silmas asukoha olulisust linnaruumis ja selle mitmekesist miljööd ning kontaktvööndis paikneva hoonestuse omapära, on projektiga soovitud väljendada ümbruskonna õhustikku kaasaegsete ehitustehniliste võtetega ja samas rikastada uue arhitektuuriga tänapäeva linnaruumi. Kuna käsitletav ala asub linnaruumiliselt mitmete mõjutajatega kohal, siis sellest tulenevalt on oluline fassaadikäsitlus. Antud juhul toimub ümber hoonekompleksi mitu dialoogi ja õigete fassaadide leidmine on raskendatud. Sellest tulenevalt on piirkonna kirjusus pööratud eeliseks.

Kompleksi kontseptsiooni aluseks on Uue Maailma arhitektuurne mitmekesisus. Pakutava arhitektuurse lahenduse mõte on siduda see kirjusus tänapäeva arhitektuurivormiga ja sedasi panna hoonete kompleks dialoogi ümbritsevaga – respekteeritavalt ja huvitavalt. Anda seeläbi linnaruumile lisaväärtust kaasaegse arhitektuuriga, pakkudes miljööle täiendavaid meeleolusid ja nüansse. Kasutades erinevaid akende jaotusi, materjale ja vormikäsitlust, jaotatakse suured hoonete mahud visuaalselt erinevateks hooneteks. Justkui oleks kõrvuti Uuele Maailmale omaselt mitu iseloomult erinevat kortermaja.