Projects

Tartu Ülikooli Kliinikumi juurdeehitus

Asukoht: L.Puusepa st 2, 4, 6, Tartu
Tellija: Tartu Ülikooli Kliinikum
Brutopind: 40000 m²
Arhitektid: AW² -arkkithdit Oy, ConArte OÜ
Projekt: 2011-2014
Valmib: 2015

Hoone juurdeehitusprojekt on valminud koostöös Soome arhitektuuribürooga AW2 Arkkidehdit. Hoone kasutamiseotstarve on ülikooli juures asuv haigla. Projekteeritud hoone hõlmab endas uusi juurdeehitatavaid korpuseid (J, K ja L) mitmete aastakümnete jooksul rajatud haiglakompleksis. Erinevatel aegadel projekteeritud ja rajatud hooned on oma ajastule iseloomuliku arhitektuurse stiili ja materjalikasutusega. Käesolev projekt on jätkuks eelnevale, püüdes ühendada olemasolevaid arhitektuurseid elemente ja luues harmoonilist tervikut. Projekteeritav juurdeehitus on kavandatud aatriumiga, mis paikneb kahe nn torni vahel. Aatriumi osa kõrgub kolme korruse ulatuses. Vastavalt eskiis- ja eelprojekti käigus koostatud projekteeritavate korpuste funktsionaalsele ruumiprogrammile on erinevate üksuste paiknemine hoones korruste kaupa järgmine:
-1.korrus: tehnilised ruumid, koristuskeskus, riietusruumid ja pesemisvõimalused kogu haigla personalile, desinfektsiooni keskus;
0.korrus: patoloogia lahangute osakond, HO radioteraapia ja haigla apteek
1.korrus: hematoloogia-onkoloogia kliiniku vastuvõtt ja päevaravi, sisekliiniku ambulatoorne vastuvõtt, jaemüügi apteek, retseptsioon, kohvik ja garderoobid
2. korrus: silmakliinik, ühendlabori ruumid
3. korrus: kardiokirurgia, endoskoopia ja ühendlabori ruumid
4.korrus: hematoloogia-onkoloogia kliiniku ja sisekliiniku administratsioon ning tehnilised ruumid
5-9.korrus: HO ja sisekliiniku palatiosakonnad, patoloogia labor