Projects

Tallinna 26. lasteaed

Asukoht: Kiisa tn 6, Tallinn
Tellija: Tallinna Haridusamet
Brutopind: 2133 m²
Rühmade arv: 8
Valminud: 2015

Vana amortiseerunud lasteaiahoone on plaanis rekonstrueerida, ning liita sellele uued hooneosad. Projekteeritavas hoones saab olema senise 5 rühma asemel 8 rühma. Hoone projekteeritakse ja valmistatakse kehtivatest nõuetest soojapidavamate piirdekonstruktsioonidega. Eesmärgiks on madala energiatarbega hoone. Hoone arhitektuur on lihtne, ruumilahendus funktsionaalne. Peasissepääs jääb hoone keskele, millest edasi toimub hargnemine hoonesse. Domineerivaks viimistlusmaterjaliks on betoon. Plaanilahenduselt identsed rühmaruumid on võimalikult ökonoomsed, kuid järgivad tervisekaitsenõudeid. Asendiplaaniliselt pääseb hoonesse kahe hooneosa vahelt idast. Lisaks sellele on igast rühmaruumist tagatud väljapääsud hoone külgedele. 2. korruselt pääseb keerdtrepiga maapinnale. Paiknemine krundil on tingitud olemasolevatest hoonemahtudest.