Projects

Sõru sadamarajatis SaRa

Tellija: Emmaste Vallavalitsus
Asukoht: Pärna küla, Emmaste vald, Hiiu maakond
Brutopind: 301 m²
Kutsutud konkurss: 2013 (1. koht)
Projekt valmis: 2013

Tegemist on Emmaste Vallavalitsuse poolt korraldatud arhitektuurikonkursi võidutööga.

Vormiline kontseptsioon – hoone lahenduses on lähtutud ligipääsetavusest veele ja laululava avanemisest muruväljaku suunas. Hoone eri osade kasutajaskonna põimumine läbi hoone eeldaks võimalikult ühtset mahtu. Kuid, et mitte täielikult varjata olemasolevat avarat vaadet merele, on kavandatud sadamahoone mahtu lõigatud. Tekib kaks vaatekoridori ning mitu omaette funktsiooniga ja eraldiseisvat hooneosa. Lahutatud tükid on visuaalselt tagasi liidetud katuse ja terrassiga. Lisaks järgib hoone Hiiumaal küllaltki levinud räästata katusevormi.

Välisviimistlus – sadamahoone välisviimistluse dikteerib ümbritsevate hoonete kahetooniline klassikaline välimusehk rootsipunane laudis ja vähesed valged detailid. Tooni annavad ka valged rõhtsed või püstised puitribid akende ja ka varikatuste kohal. Kavandatud hoone, kivimüür ja istumisala loovad murualast ja piirkonnast laiemalt koha, kus on meeldiv nii kahekesi jalutada kui ka osa võtta suuremast üritusest, nagu rahvusvahelisest festivalist Sõru Jazz.