Projects

Sõnajala lasteaed

Asukoht: Sõnajala tee 3, Rae vald, Harjumaa
Tellija: Pro Ehitus OÜ
Brutopind: 1600 m²
Rühmade arv: 6
Projekt valminud: 2021

Hoone arhitektuurikäsitlus on lihtne ning naaberhoonestust arvestatav. Peamiseks viimistlusmaterjaliks on värvitud betoonpind ja puitlaudis. Ruumilahendus on optimaalne, laiade liikumis- ja hajumisaladega. Rühmade ruumiprogramm on identne. Kõik rühmaruumid on lahendatud selliselt, et need sobivad nii sõime- kui tavarühmadeks.