Projects

Rahukohtu 1 ja Rahukohtu 2 hoonete rekonstrueerimine

Asukoht: Rahukohtu tn. 1 ja 2, Tallinn
Tellija: Riigi Kinnisvara AS
Brutopind: 5624 m²
Projekt valminud: 2019

Projekt hõlmas Tallinna-Vanalinnas, Rahukohtu tänava nurgal olemasolevaid büroohooneid. Hooned on ehitismälestised ja paiknevad muinsuskaitsealal.  17-20. sajandil ehitatud maapealne ehitusmaht ning arhitektuurne välisilme säilitati täies mahus. Fassaadid korrastati vastavalt muinsuskaitse eritingimustele, säilitati ajaloolised fassaadi detailid, näiteks: tänavavalgustid, karniisid, portaalid jms. Projekti käigus rekonstrueeriti keldrikorrused ja katusekorrused, esimesel kuni kolmandal korrusel muudeti osade ruumide lahendusi ja vajadusel lisati kergvaheseinu. Sisearhitektuurne projekt lahendati lähtudes muinsuskaitse eritingimustest.