Projects

Paevälja 5, 7, ja 9 detailplaneering

Asukoht: Paevälja 5, 7 ja 9, Tallinn
Tellija: Keskkonnahoolduse OÜ
Planeeritava maa-ala suurus: 1,4 ha
Hoonestuse brutopind: 20000 m²
Projekti algus: 2014

Paevälja pst 5, 7  ja 9 kinnistute detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevate kinnistute ümberkruntimine, maa sihtotstarbe muutmine äri-, tootmis- ja riigikaitsemaast ärimaaks, äri- ja elamumaaks ning teemaaks, kruntidele ehitusõiguse määramine kuni 4-korruselise ärihoone ja kahe omavahel parkimiskorusega ühendatud kuni 9-korruselise äriruumidega korterelamu rajamiseks ning juurdepääsude, haljastuse, liikluslahenduse kavandamine.