Projects

Hiiumaa Riigigümnaasium

Asukoht: Uus tn 4, Kärdla, Hiiu maakond
Tellija: Hiiu Vallavalitsus
Brutopind: 1283 m²
Valmib: 2016

Hiiumaa riigigümnaasiumi hoone on kavandatud juurdeehitusena olemasolevale Kärdla põhikoolile. Hoone maht tuleneb eelkõige hoone funktsionaalsusest – eesmärgiks oli saavutada optimaalne kompaktne ruumilahendus, kus oleks ka avarust. Olemasoleva trepikoja asemele rajatakse uus trepikoda, mis jagab gümnaasiumihoone kaheks selgelt eristuvaks plokiks – põhja poole jääb administratsiooniplokk ja lõunapoolsesse külge klassiruumid. Esimesele korrusele on planeeritud suur muusikaklass ja astmeline auditoorium. Esimese korruse üldpind moodustab rekreatsiooniala, mis laieneb väliruumi – hoone ida- ja lõunaküljel paiknevale terrassile ning hoovialale. Teisel ja kolmandal korrusel asuvad klassiruumid. Pööningul valgusšaht, mis lisaks päevavalgusele pakub rekreatsioonialale ka avarust. Pööningukorrusel on ka kaks erinevat pinda – esifassaadil osaliselt varikatusega kaetud ja dekoratiivse fassaadiga piiratud rõdu-terrass ning lõuna poolavatud katuseterrass, mis pakuvad rohkelt võimalusi nii õppetööks kui ka rekreatsiooniks.

Arhitektuurseks kontseptsiooniks on riigigümnaasiumi näol tekitada olemasolevast hoonete kompleksist selgelt eristuv maht. Hoone astub põhikooli mahust ettepoole nõustamiskeskusega ühele ehitusjoonele. Klassikaliste võtetega on tekitatud elegantne fassaad, millele on modernsete varikatustega lisatud mängulisust. Varikatuste valgele ja rangele välisilmele lisab soojust sisepinna puitviimistlus. Vertikaalsed elemendid fassaadil on inspireeritud võimla ja kõrvalasuvate hoonete fassaadidest. Fassaadi põhielemendiks on vertikaalsed valged krohvitud ribad. Krohvi tekstuur sobitub olemasolevaga ning valge värv tõstab hoone teistest esile ja lisab helgust. Akna vertikaalvahedesse on aktsendiks paigaldatud hallikad Kärdla kindamustriga perforeeritud fassaadiplaadid. Nii kandub asendiplaani idee fassaadile. Tänu fassaadiplaatide taha paigaldatud valgustitele tekib pimedal ajal põnev valgusmäng.