Projects

IT-agentuuri peahoone arhitektuurivõistlus Tallinnas

Võistlusülesanne on jätnud hoonestuse valiku kahe Vesilennuki 5 ja 7 krundi vahel küllaltki lahtiseks – võistlustöö „Starbugs“ läheneb ülesandele optimaalse ja kompaktse lahendust silmas pidades, kuid tulevasi laiendusi arvestades ruumi eserveeriva lahendusega. Nimelt on valitud mõlemas etapis ehitatava hoone asukohaks Vesilennuki 5 krundi ning Vesilennuki 7 krundi jäetud parklale, mis annab võimaluse kaugemas tulevikus parkimismaja laiendada. Senikaua jääb suur haljasala hoone töötajatele ja külalistele kasutada. Hoone on seega võimalikult kompaktse vormiga. Võimalikku ehitusmahtu on maksimaalselt ära kasutatud, ainukeseks vormiliseks sisselõikeks on erinevates ehitusetappides liidetavate hoonemahtude vaheline 8 meetri laiune kanjon ning peasissepääsu ees olev konsool. Tulenevalt hoone funktsioonist on ehitise kuju tagasihoidlik, kuid soliidne. Suurepäraste merevaadete võimendamiseks on kogu hoone fassaad klaasist. Liigse päikesevalguse takistamiseks ning samal ajal fassaadi põhiliseks ilmestajaks on kasutatud automatiseeritud klaaslamelle ning pikalt eenduv ja hoonele katuseräästas Eenduv räästas teeb mahu õhulisemaks ja justkui tõstaks hoonet kõrgemale. Lamellide pind on prinditud erinevate toonidega ja tekitab ranges raamistikus fassaadile kaootilise ja mängulise graafilise mustri.
Linnaruumiliselt oluliste kinnistute kavandamisel on arvestatud ka perspektiivika Kalamaja Kalmistupargi ning Lennusadama ühendusteega, mis jääb Vesilennuki 7 ja 9 kinnistute vahele. Antud kohal on suur potsentsiaal kujuneda jalakäijate (sh turistide) ühendusteeks, rohekoridoriks ning tulevaste bürootöötajate rekreatsioonialaks. Seetõttu on detailplaneeringu nõetest tingituna lai majadevaheline koridor muudetud meeldivaks trepistikuga puhkealaks – kiiremad saavad hoonetele lähedalt treppe mööda liigelda, rahulikuma tempo harrastajad saavad kõrval jalga puhata. Töötajatele mõeldes on kavandatud ka parkimiskorruse katus puhke- ja rohealaks. Puhkeala järgib kinnistute vahele seatud 18m laiust ehituskeeluvööndit alates 2. korrusest. Seega on see paik planeeritud kahe maja vaheliseks aktiivseks puhkealaks, kuhu on nüüd kavandatud on nii välikohvik kui ka rahulikumad istumiskohad.